Aktuelle ord:

Hjelp oss å bli bedre!

loader

Utvalgt quiz:

Finn ordet som er synonymt med:
50-ÅRSDAG
og består av bokstavene:
HØYIDT

Vanlige skrivefeil:

Kansje

Kanskje

Vanelige

Vanlige

Prosses

Prosess

Hadet bra

Ha det bra

Vellkjent

Velkjent

Klenodie

Klenodium